Yargıtay’dan kıymetli emsal karar: GPRS kaydı fazla mesai için kanıt sayıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir ilaç mümessili tarafından açılan fazla mesai davasının temyiz müracaatında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Fazla mesainin ispatında başka kanıtlarla birlikte telefon GPRS kayıtlarının da kanıt olarak kıymetlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.

OnePlus yeni bütçe dostu akıllı TV modellerini tanıttı

3 sa. evvel eklendi

Bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışan genç, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme hafta içi 07.30 – 22:00, cumartesi günleri de 08.00 – 14.00 saatleri ortasında çalışan satış temsilcisinin fazla çalışma fiyatının ödenmediğini ileri sürerek; alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Yargıtay kararı bozdu

Patron tarafı ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme; fazla mesai fiyatı alacağının reddine karar verdi. Belge temyize gidince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, GPRS kayıtlarının fazla mesaiyi ispatta kanıt sayılacağı belirtildi ve temyiz başvurusu yapan satış temsilcisi haklı bulundu. Kararda şu sözlere yer verildi:

“Fazla çalışma yaptığını argüman eden emekçi bu tezini ispatla yükümlüdür. Emekçinin imzasını taşıyan bordro geçersizliği ispat edilinceye kadar kesin kanıt niteliğindedir. Bir öteki anlatımla bordronun geçersizliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Somut olayda, evrak kapsamından, davacının sabit fiyat + kotaya bağlı prim metodu ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece fazla çalışma yaptığının davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle talep reddedilmişse de davacının fazla çalışmalarının daha fazla prim elde etmeye yönelik olarak yapıldığı davalının zımnen kabulündedir.

Davacıyla yapılan iş kontratı 8. hususunda çalışma müddetlerini patronun belirleyeceği, 12. unsurunda ise personelin ziyaret planlarını patrona sunmak ve buna uymak zorunda olduğu düzenlemesi mevcuttur. Davacı kanıt olarak telefon, GPRS kayıtları, patrona sunduğu raporlar ve şahit beyanlarına dayanmış, telefon GPRS kayıtları ile raporlamalar bir ortada değerlendirildiğinde fazla çalışma alacağının ispat edeceğini belirtmiştir.

Davacı şahitleri davacıyı programında belirttiği gün ve saatte görmüş şahıslar olup davacı işi gereği pek çok hekim ve eczacı ile gün içinde kısa müddetli tanıtım ve satış emelli görüşmektedir. Telefon GPRS kayıtları celbedilmediği üzere davacı şahitlerinin davacıyı kısa müddet görmüş olduğundan beyanlarına prestij edilemeyeceği ve davalı şahit beyanlarında davacının çalışma mühletinin 44 saat olup yasal süreyi aşmadığı hasebiyle fazla çalışmanın ispat edilemediği münasebetleriyle reddi isabetsiz olmuştur.

Mahkemece davacıya ilişkin kanıt kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, patrona haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm kanıtlar birlikte kıymetlendirilerek fazla çalışma alacağı hakkında karar kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı münasebetle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın üstte yazılı sebepten bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

  • Anasayfa
  • Taşınabilir Teknolojiler
  • Cep Telefonları Haberleri
  • GPRS kaydı fazla mesai için kanıt sayıldı

About admin

Check Also

50MP ana kameralı Vivo Y75 4G tanıtıldı! İşte ayrıntılar

Vivo bugün yeni 4G dayanaklı modeli Vivo Y75'i piyasaya sürdü. Fiyatına nazaran kâfi özellikler sunan Vivo Y75, 50MP ana kamerası ile dikkat ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.